Hoppa till innehåll

Underrättelse och Utredning

Vi hjälper er med allt från bakgrundskontroller, säkerhetsprövningsintervjuer, lämplighetsprövningar och vi bistår även med utredningar. Vår personal har mångårig erfarenhet av att arbeta med kvalificerad underrättelseinhämtning, analys samt av att utreda brott. Erfarenheten kommer främst från polisiära specialenheter men även från specialister från näringslivet. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi hjälper andra kunder.

Kontakta oss

Bakgrunds- och bolagskontroller

Det är viktigare än någonsin att ha fullständig insikt i de företag och individer du väljer att samarbeta med. Insiderproblematik och andra risker kan hota dig, ditt företag eller din organisations säkerhet och integritet – därför är det viktigt att tidigt vidta åtgärder för att minimera dessa risker. To Trust är ett företag där medarbetarna har gedigen erfarenhet från olika specialenheter med en kunskapstyngd inom underrättelse- och säkerhetstjänst, finanspolisen, nationella insatsstyrkan samt Regeringskansliet. Låt oss vara din guide i en komplex värld.


Säkerhetsprövningar / Säkerhetsprövningsintervjuer

To Trusts medarbetare har en mångårig erfarenhet och har genomfört hundratals säkerhetsprövningar i olika omfattning utifrån olika verksamheter och krav i säkerhetskänslig verksamhet. Vi besitter en mycket god kunskap och lång erfarenhet i att arbeta utifrån säkerhetsskyddslagen samt i att hålla svåra samtal. To Trust har en oslagbar förmåga att detektera försök till infiltration och insiderproblematik. Vår upparbetade process för säkerhetsprövningsintervjuer utgår från Säkerhetspolisens föreskrifter. Tilläggas bör att våra medarbetare även har utbildat medarbetare i säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen, personalsäkerhet samt i hur en säkerhetsprövningsintervju bör genomföras. Säkerhetsprövningen består av grundutredning, intervju och registerkontroll.

Utredningar

Vi har en gedigen erfarenhet från olika specialenheter med en kunskapstyngd inom underrättelse- och säkerhetstjänst, finanspolisen, spaningsenheter samt Regeringskansliet. Kompetensen återfinns inom finansiell utredning, inhämtning, bearbetning och analys av information samt inom utredningsarbete i personalsäkerhet med mångårig erfarenhet av Säkerhetsskyddslagstiftningen samt det som hör därtill. Medarbetarna i To Trust står bakom ledorden förtroende, pålitlighet och kompetens.

Omvärldsbevakning

Behöver du följa en händelse, person eller ett företag, under antingen en begränsad tid eller längre period för att få en uppdaterad lägesbild? Vi hjälper dig. To Trust har en gedigen förmåga och erfarenhet att utifrån identifierad problembild inhämta relevant information för att ta fram efterfrågade lägesbilder och/eller rena kunskapssammanställningar. Beroende på beställarens behov och den problembild som ska följas återfinns kapacitet att ha kontinuitet i våra bevakningar, så även säkerhetsorienterade analyser. Vi levererar framtagna lägesbilder på ett strukturerat och tydligt sätt, allt utifrån beställarens behov och önskemål.