Hoppa till innehåll

Säkerhetsrådgivning

I dagens samhälle kan det vara svårt att navigera kring säkerhetsfrågorna, oavsett om det gäller er som företag, organisation eller dig som privatperson. Vår kvalificerade säkerhetsrådgivning erbjuder skräddarsydda lösningar för att skydda er verksamhet. Vårt erfarna team arbetar nära dig för att stödja utifrån ert behov och vi strävar alltid att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och med proaktivitet som mål.

Kontakta oss

Säkerhet för företag & organisationer

Att företag och organisationer behöver lyfta upp säkerhetsfrågorna högre på agendan har blivit allt tydligare. Med tanke på det samhällsklimat vi lever och verkar i, med en orolig omvärld och kriminella grupperingar som växer än starkare, har det blivit än viktigare. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med systematisk säkerhet för företag och vi är vana av att arbeta med i olika branscher med helt olika behov. Vi blir gärna din partner inom säkerhetsområdet.

Person- & familjesäkerhet

Känner du oro över din och familjens säkerhet? Känner ett behov av att se över lägesbilden, utifrån risker och sårbarheter? Eller kanske vet du att du behöver en partner som kan stödja med kvalificerad rådgivning, översyn av situationen och vara ett bollplank för frågor som rör det viktigaste, familjen. Vi har under många år arbetat med personer som exponeras mycket för att hjälpa dem att känna öka sin trygghet.


Bedriver Ert företag säkerhetskänslig verksamhet?

Den 1 april 2019 trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft. Säkerhetsskyddslagen (2018:585) innehåller krav på åtgärder som syftar till att skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Det innebär att verksamheter, både offentliga och privata, som har säkerhetskänslig verksamhet behöver arbeta aktivt för att skydda den mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Våra medarbetare har en mångårig erfarenhet och besitter en mycket god kunskap i att arbeta utifrån säkerhetsskyddslagen och bistår våra kunder inom området.


Säkerhetsutbildningar

Vår erfarenhet av att bygga en stark säkerhetskultur och förankra säkerhetsarbetet är genom att regelbundet genomföra utbildningar. Att utbilda personalen är en viktig del i det systematiska säkerhetsarbetet. Vi erbjuder säkerhetsutbildningar inom en rad områden och är vana att hålla dessa för både företag och privatpersoner. Några exempel är: Hot & Våld, skolsäkerhet & pågående dödligt våld, sjukvård, resesäkerhet/högrisk miljö och krisledning. Vi skräddarsyr de flesta utbildningar utifrån varje enskild organisation och deras verksamhet.

Våra instruktörer har bakgrunder från Säpo, Nationella Insatsstyrkan och andra likvärdiga enheter samt specialister med erfarenhet från avancerad akutsjukvård. Vi arbetar från en pedagogisk grund för att på bästa sätt befästa kunskapen. Vi är vana att hålla utbildningar digitalt och fysiskt. Våra utbildningar kan ske som teoretiska föreläsningar eller där teori varvas med praktiska moment och även scenarioträning. Önskar du utbildning inom andra områden, kontakta oss så tar vi fram en utbildning som passar just ert behov.

Säkerhetskoordinering

Vi har mångårig vana att arbeta med skyddspersoner ifrån våra tidigare karriärer och ser oss som experter inom personsäkerhet. Vi har vana att arbeta i både Sverige och internationellt. Vi erbjuder både rådgivning och operativa tjänster, exempelvis koordinering av personsäkerhet vid offentliga arrangemang, landslagssamlingar, event och tillställningar. Vi stödjer även med heltäckande säkerhetslösningar vid resor till högriskområden, där vi kan hantera koordinering med lokala resurser, säkerhetspersonal och andra kontaktytor. Våra uppdragsgivare uppskattar att vi arbetar dynamiskt och diskret. Vi är vana att arbeta med högprofilerade kunder såsom offentliga personer eller liknande.

Ska vi höras?

Behöver ni kvalitativt stöd inom säkerhetsområdet och söker en dedikerad och nytänkande samarbetspartner, kontakta oss. Vi som arbetar här är säkerhetsexperter och är verksamma inom hela säkerhetsområdet.

Använd kontaktformuläret nedan eller hör av dig till info@totrust.se.

Kontakta oss